Kullanım Koşulları

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Türkiye Obezite Araştırma Derneği işbu kullanım koşulları ile https://www.open-turkiye.org adresli web sitesinin (“Web Sitesi”) kullanım koşulları konusunda; web sitesine bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderdiği ya da sağladığına bakılmaksızın, websitesini ziyaret eden gerçek kişi, tüzel kişiliği haiz ve/veya kurum ile kuruluş niteliğindeki web sitesi kullanıcılarını (“Kullanıcı”) bilgilendirmek suretiyle ilke olarak Kullanıcı’ya ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası tahtında aşağıdaki koşullar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın anılan tüm koşulları ve halin icabı ilgili hususları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Fikri Mülkiyet

Web Sitesi’nde yer alan marka, tasarım, metin, bilgi, ses, şekil, resim, haber, fiyat, çizim, görüntü, içerik, logo, görseller, yazılımlar, bültenler ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlantılı her türlü fikri mülkiyet ve/veya telif konusu haklar (“Web Bilgi”) aksi belirtilmediği takdirde Türkiye Obezite Araştırma Derneği’ne aittir. Web Bilgi’nin, Türkiye Obezite Araştırma Derneği önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın Kullanıcı tarafından kullanımı yasak olup, aksi takdirde Kullanıcı’nın cezai sorumluluğu doğar.

İçerik ve Güvenlik

Web Bilgi’ler yalnızca Kullanıcı’yı bilgilendirme amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergisel, muhasebesel ve diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. Bu nedenle Kullanıcı’nın, Web Sitesi’nde bulunan herhangi bir Web Bilgi’ye güvenerek işlem yapması Türkiye Obezite Araştırma Derneği tarafından tavsiye edilmemektedir. Kullanıcı’nın, Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin yazılı izni olmaksızın Web Bilgi’yi kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, Web Bilgi’nin kopyalanması, aktarılması, çoğaltılması, yayınlanması, depolanması, teşhiri, değiştirilmesi, tahrifatı ticari amaçla elde bulundurulması, kiralanması, alt lisansla kullandırılması, dağıtılması ve/veya satılması yasaktır. Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Web Sitesi’nin içeriğini, yayımladığı hüküm ve şartları önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Web Bilgi’nin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması için azami gayreti göstermektedir.

Gizlilik Politikası üzerinde yapılan değişikliklerden sonra Web Sitesi’nin kullanımına Kullanıcı tarafından devam edilmesi, Gizlilik Politikası’na ilişkin değişikliklerin kabul edildiğinin taahhüdüdür. Ancak, Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Web Sitesi’nde bulunan Web Bilgi’nin doğruluğunu, kesinliğini, güncelliğini garanti etmemektedir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Web Sitesi’nde yer alan Web Bilgi’nin güncellenmemesi, güncellenmesinde gecikme, Web Bilgi’de muhtemel bir yanlışlık, eksiklik ve/veya değişiklik sebebiyle Türkiye Obezite Araştırma Derneği hiçbir sorumluluğu bulunmamakta ve ilgili hususlar Türkiye Obezite Araştırma Derneği’ni hiçbir yükümlülük altına sokmamaktadır. Web Sitesi’nin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkan masraflar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Türkiye Obezite Araştırma Derneği ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar. Web Bilgi’nin bilgilendirme amaçlı olması dolayısıyla Kullanıcı, Web Bilgi’ye dayanarak yaptığı işlemlerden doğan ve/veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı Türkiye Obezite Araştırma Derneği’ni hiçbir şekilde sorumlu tutmayacak, bu sebeple zarara uğradığını iddia etmeyecektir.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin Web Sitesi’ndeki bağlantılar, reklamlar, linkler Kullanıcı’yı Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin ağının dışında başka bir web sitesine yönlendirebilir. Türkiye Obezite Araştırma Derneği bu web sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Türkiye Obezite Araştırma Derneği, bu web sitelerine erişim veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir tazminattan, zarardan, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Çerez (Cookie)

İnternet üzerinde Web Sitesi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, genel olarak web sayfalarının devamlı kullanıcıları tanımasına ve kullanıcıların siteye girişlerini kolaylaştırmasına imkân sağlamak ve sitelerin içeriklerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla toplu verileri toplamasına ve derlemesine imkân vermek amacıyla kullanıcıların bilgisayarına yollanan ve orada saklanan küçük metin dosyalarıdır.

Web Sitesi’nde kullanılan çerezler Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini saklamamakta ve ifşa etmemektedir. Ayrıca, çerezler vasıtası ile aktarılan bilgiler, herhangi bir promosyon veya pazarlama amacı için de kullanılmamaktadır. Türkiye Obezite Araştırma Derneği, çerezler aracılığıyla Web Sitesi’nin kullanışlılığını ve etkinliğini arttırmak için Web Sitesi’nin kullanım şekillerini izlemektedir. Çerezler vasıtası ile elde edilen bilgiler üçüncü şahıslara satılamayacak ve/veya paylaşılamayacaktır. Kullanıcı, kullanmakta olduğu internet tarayıcısında gerekli ayarları yaparak daha önceden yüklenmiş çerezleri silebilir, ileride yüklenecek çerezleri engelleyebilir ya da çerezlerin yüklenmeleri esnasında tarayıcının Kullanıcı’yı uyarmasını sağlayabilir. Ancak, söz konusu çerezlerin Web Sitesi’nin düzgün çalışması ve belli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olabileceğini belirtmek isteriz.

Kişisel Bilgiler ve Erişim

Kullanıcı’nın Web Sitesi aracılığı ile paylaşmış olduğu isim, e-mail adresi, faks numarası veya posta adresi gibi kişisel bilgileri Türkiye Obezite Araştırma Derneği tamamen gizli tutulmakta ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla paylaşılmamaktadır.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği, ilgili kişisel bilgileri (i) basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, (ii) elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, (iii) işe alım süreçlerinde başvurularınızı değerlendirmek ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği, ilgili kişisel bilgileri ancak aşağıda belirtilen durumlarda açıklayabilecektir:

  • Kullanıcı’nın, kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması konusunda izni var ise
  • Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla
  • Kullanıcı’nın, Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nden talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya Kullanıcı’ya sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla
  • Kullanıcı’ya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere
  • Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde

İstekler ve Sorularınız

Depolanan bilgiler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresinin sona ermesi veya Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin artık gereksiniminin kalmaması halinde Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin tarafından silinecektir. Ancak, Kullanıcı istediği zaman kendisine ait bilgilerin silinmesini talep edebilir. Ayrıca Kullanıcı, istediği zaman kişisel bilgilerinin kullanımına ya da işleme tabi tutulmasına dair muvafakatini geri çekebilir. Kullanıcı, bu tür durumlarda ya da diğer tüm soruları konusunda elektronik posta yoluyla Türkiye Obezite Araştırma Derneği’ne danışabilecektir. Kullanıcı’ya ait bilgilerin saklanması ve bu bilgilerin kullanım alanlarına ilişkin sorular için yine aynı yöntemle Türkiye Obezite Araştırma Derneği ile temasa geçilebilecektir. Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Kullanıcı’nın dileklerine yanıt vermek için elinden gelen azami gayreti gösterecektir.

Sair Hükümler

Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Kullanıcı Web Sitesi’ni kullanmakla, gizlilik politikasına bağlı olacağını kabul etmektedir. İşbu gizlilik politikası Kullanıcı tarafından kabul edilmemişse, lütfen Web Sitesi’ni kullanmayınız. İşbu Web Sitesi üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi Türkiye Obezite Araştırma Derneği’ne aittir.