Obezite Hakkında

Dünyada Obezite

Obezite tüm dünyada görülme sıklığı artan kronik bir hastalık olarak insan yaşamını tehdit etmekte, birçok ülkede toplumsal yaşamı derinden etkilemektedir. Dünya çapında ulusal sağlık sistemleri ve bireyler üzerinde büyük yük yaratan bu kronik hastalık, küresel bir salgın olarak kabul görmektedir.

Dünya genelinde obeziteli yetişkin sayısı yaklaşık 650 milyondur. 2030 yılına kadar dünya çapında çapında 1,12 milyar insanın obezite ile yaşayacağı tahmin edilmektedir. Günümüzde 200’den fazla sağlık sorunu obezite ile ilişkilendirilmektedir.

Türkiye'de Obezite

Türkiye’de obezite önemli halk sağlığı sorunlarından biri konumundadır. Ülkemizde yaklaşık her üç yetişkinden birinde görülmekte ve görülme sıklığı artmaktadır.

Obezitenin görülme sıklığındaki artış dünya genelindeki toplumsal ve ekonomik refah üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır; verimli yaşam yılları azalmakta ve sağlık sistemlerinde talep artışıyla birlikte ulusal ekonomilerde önemli boyutta yük yaratmaktadır .

Türkiye'de Obezite

Türkiye’de obezite önemli halk sağlığı sorunlarından biri konumundadır. Ülkemizde yaklaşık her üç yetişkinden birinde görülmekte ve görülme sıklığı artmaktadır.

Obezitenin görülme sıklığındaki artış dünya genelindeki toplumsal ve ekonomik refah üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır; verimli yaşam yılları azalmakta ve sağlık sistemlerinde talep artışıyla birlikte ulusal ekonomilerde önemli boyutta yük yaratmaktadır .

Obezite ile ilişkili hastalıklar tüm dünyada her yıl 4.7 milyon, yani günde 13 bin kişinin ölümüne neden oluyor.

Önümüzdeki on yıl içinde çocukluk çağı obezitesi %60 artarak, 2030'da tüm dünyada 250 milyon çocuk obeziteli olacak.

2019'da obezitenin getirdiği yük yılda 990 milyar USD'ye ulaşmış, tüm sağlık harcamalarının %13'ünü kapsamıştı.

Obezite ve ilişkili hastalıkların maliyetinin 2025'te dünya genelinde 1 trilyon USD'ye ulaşması bekleniyor.