Obezite İle Mücadelede
Sürdürülebilir Bir Küresel Girişim

Obezite hastalığıyla etkin bir şekilde mücadele etmeyi amaçlayan
Open Türkiye ile tanışın!

0

Tüm dünyada 650 milyon yetişkin obezite ile yaşıyor.

0 /3

Türkiye’de ise ortalama her 3 yetkişkinden 1’inde obezite görülüyor.

0

200’den fazla sağlık sorunu obezite ile ilişkilendiriliyor.

0 m

2030 itibarıyla dünya genelinde 1,12 milyar insanın obezite ile yaşayacağı öngörülüyor.

OPEN TÜRKİYE

Kronik bir hastalık olan obezite, hızla artan insidansı ve ulusal sağlık sistemi üzerindeki etkileri ile Türkiye’de de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada görülme sıklığı artan bu kronik hastalık ülkemizde yaklaşık her üç yetişkinden birinde görülüyor.

Obezitenin önlenmesi ve tedavisinde yeni yaklaşımların ilgili tüm paydaşların katılımıyla çok yönlü biçimde tartışılması, değişen toplumsal koşullara ve dinamiklere uygun yeni çözüm yollarının arayışına girilmesi ülkemizin geleceği için önemli ihtiyaçlardan biri. Hastalığın bu yükselen ivmesinin önüne geçmeyi ve yenilikçi çözümler üretmeyi ortak sorumluluğumuz olarak görmeliyiz.

OPEN Türkiye olarak sizi obezitenin farkında olmaya; ekonomik yüküyle, toplumsal ve bireysel etkileriyle, klinik süreçlerdeki zorluklarıyla obezite pandemisini çok yönlü biçimde tartışmaya davet ediyoruz!

Bizimle İletişime Geçin!

  Komisyon Üyelerimizi Tanımak İster Misiniz?

  Obezitenin Toplum Üzerindeki Etkileri

  Klinik Obezite

  Obezite, artan mortalite riski ve kısalan yaşam süresiyle ilişkili olan genetik, fizyolojik, çevresel, davranışsal ve harici faktörler dahil birden çok nedeni barındıran ve uzun süreli tedavi gerektiren, ciddi ve kompleks bir kronik hastalıktır.

  Obezitenin Bireyler Üzerindeki Etkisi

  Obezite, bireylerin topluma katkıda bulunabilme ve katılma kapasiteleri dahil, yaşamlarının birçok yönünü etkiliyor; kendi başlarına kilo vermelerini ve kilo vermiş hallerini korumalarını zorlaştırıyor.

  Obezitenin Toplum Üzerindeki Etkisi

  Obezite artış göstermeye, toplum ve sağlık bakım sistemlerine üzerine benzersiz bir baskı kurmaya devam edecek.

  Obezite ile ilişkili hastalıklar tüm dünyada her yıl 4.7 milyon, yani günde 13 bin kişinin ölümüne neden oluyor.

  Önümüzdeki on yıl içinde çocukluk çağı obezitesi %60 artarak, 2030'da tüm dünyada 250 milyon çocuk obeziteli olacak.

  2019'da obezitenin getirdiği yük yılda 990 milyar USD'ye ulaşmış, tüm sağlık harcamalarının %13'ünü kapsamıştı.

  Obezite ve ilişkili hastalıkların maliyetinin 2025'te dünya genelinde 1 trilyon USD'ye ulaşması bekleniyor.

  Obezite Hakkında Özet Bilgiler


  Obezite, dünya genelindeki sağlık bakım hizmetleri, hükümetler ve
  bireyler üzerinde baskı oluşturan ve artış gösteren küresel bir salgındır.

  • Yaklaşık 650 milyon kişi obeziteli

  • Dünya genelinde 1.9 milyar kişi aşırı kilolu

  • OECD Ülkelerindeki kişilerin %25’i obezite ile yaşıyor

  • Obezite prevalansı 1975 yılından beri 3 katına çıktı

  Bizden Haberler